Adalet Bakanlığı Şöför Alımı

avantaj-kitap-adalet-bakanlığı-şöför-alımı

2014 yılında Kpss ye girip iyi bir puan aldıysanız Adalet Bakanlığında çalışma fırsatını yakaladınız demektir.
Eğer kadrolu olarak çalışmak istiyorsanız bu fırsat tam da size göre diyebiliriz.
Bildiğimiz gibi Adalet Bakanlığı her sene personel alımı yapıyor.
2015 yılında da 61 adet kadrolu şoför alımı yapacak.
Tabi ki İş başvurusunda bulunmanız için belli başlı bir takım kriterleri taşıyor olmanız lazım.
Birde dikkat etmeniz gereken, ve benimde dikkatimi çeken bir madde var.
Kadrolu şoförlük için açılan sınavlara başvuracak adaylar destek personeli (kaloriferci), teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavlarına başvuru yapamıyorlar. Başvurunuzu yaparken bunu atlamayın derim.
Başvurular 26.01.2015 tarihinde başlayıp 06.02.2015 tarihinde bitecektir.

Adalet bakanlığı Şoför alımı ilanı ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda sizinle paylaşıyorum.

1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;
EK-1 listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7-13 dereceli
kadrolara atama yapılmak suretiyle toplam 61 kadrolu şoför, adalet komisyonlarınca
yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü
maddesi uyarınca alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için
KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan
alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama
ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 10 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (KPSS- 2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar ),

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
II) Özel şartlar:

Şoför kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK-1 listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

6) Başvuru tarihi: Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

7) Sınav yeri:

a) Bakanlıkça uygun görülen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

8) Sözlü sınav tarihi ve saati:

a) 22 Mart 2015 Pazar günü saat 09:00’da sözlü sınav yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı
örneği),

c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca
onaylı örneği),

d) Sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır),
e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

 

Detaylar ve başvuru formu için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>