Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Aile-ve-Sosyal Politikalar-Bakanlığı-Atama-ve-Yer Değiştirme-Yönetmeliğinde-Değişiklik Yapılmasına-Dair Yönetmelik-kamumemurlar.com_

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ Merkez ve Taşra Teşkilatında bulunan birimlerde görev yapmak üzere, Bakanlık internet adresinde yer alan sınav olmak üzere toplam 75 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İşaret dili tercümanlığı için 28/04/2014 tarihinde ilan edilen sözleşmeli personel sınav duyurusu kapsamında 28/04/2014-09/05/2014 tarihleri arasında başvuru evraklarını teslim eden adaylardan aşağıda belirtilen sertifikaya sahip olanların, Başvuru formunu Bakanlığa elden ya da posta yolu ile ulaştırmaları yeterli olacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihi itibariyle Bakanlığa ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,
2-Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak,
3-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4-Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmenliğin Geçici 2 inci maddesi kapsamında verilen işaret dili tercümanlığı sertifikasına sahip olmak,
5-En az lise ve dengi okul mezunu olmak

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

Adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesi uyarınca mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaklardır.

Sınav Konuları:

  1. İşaret dili tercümanlığı bilgi seviyesi,
  2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  5. Genel yetenek ve genel kültürü,
  6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı olarak belirlenmiştir.

 

Adayların yeterlilikleri, Sınav Kurulu tarafından sınav konularından (a) maddesinde yer alan konu üzerinden 50, diğer maddelerde yazılı konuların her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması en az 70 olması şarttır.

 

İSTENEN BELGELER:

1-Son mezuniyetini gösterir öğrenim belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Yurt dışında eğitim alanlar için YÖK tarafından verilen denklik belgesi) Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanabilecektir.

2-Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında verilen işaret dili tercümanlığı sertifikası,
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4-Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğraf,
5-Özgeçmiş bilgisi,
6-Başvuru Formu(Bakanlık internet sayfasından temin edilecektir.)

 

SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Tarihi: Başvurular 25/11/2014-12/12/2014 tarihleri arasında şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihi itibariyle Bakanlığa ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Yeri: Aile ve Sosyal Politikala  Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı(Eskişehir Yolu/ Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10 Kat:1 Çankaya /Ankara)

Mesleki Uygulama Sınav Tarihi: Başvuruların bitim tarihine müteakip, Bakanlığın web sayfasında (www.aile.gov.tr) duyurulacaktır.

Mesleki Uygulama Sınav Yeri: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Eskişehir Yolu/ Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Çankaya /Ankara)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>