Diyanet İşleri Başkanlığı Şöfor Alımı İlanı

diyanet-işleri-başkanlığı

Diyanet Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı, adedi ve müracaat şartları belirtilen kadrolara naklen (kurum içi) sözlü sınavla şoför alınacaktır.

MÜNHAL KADROLARIN
SINIFI BULUNDUĞU YER UNVANI ADEDİ
G.İ.H Merkez Teşkilatı Şoför 8

 

SINAVA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1-Halen Diyanet Başkanlığı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu çalışıyor olmak,

2-En az lise ve dengi okulu mezun olmak,

3-(E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4-Müracatların sona erdiği tarih itibari ile Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

BAŞVURU, SINAV VE ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER HUSUSLAR

1-Başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlık merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 08/12/2014  (saat 08:30)-22/12/2014 (saat 16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

  • Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir.
  • Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

 

2-Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlık İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgelerin eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemleri yapılamayacaktır.

3-Başvuru kayıt işleminden sonra, başvuru belgesi görevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

4- Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 22/12/2014 (saat 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

5- Başvur işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Sınav İşlemleri

1-Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak hazırlıkların ardından Başkanlık internet sitesi olan www.diyanet.gov.tr ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adayların sınav yeri ve tarihi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

2-Adaylar, sınava gelirken ‘Sınav Giriş Belgesi’ ile birlikte T.C Kimlik No ‘lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

3-Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4-Sınavda başarılı olmak için en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.

5-Sınav sonuçları, Başkanlığın internet sitesinde www.diyanet.gov.tr ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

6-Adaylar, ‘sınav giriş belgesi’ alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Atama İşlemleri

1-Atamalar, sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

2-Sınavda puanların eşit olması halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla olana, bu süreninde aynı olması halinde doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-T.C Kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi)

2-Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK ‘ten alınacak denklik belgesi)

3-(E) sınıfı sürücü belgesi veya onaylı örneği,

4-Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yaptıklarını gösterir hizmet çizelgesi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>