T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na 20 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı Alınacak

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na 20 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı Alınacak

27-6-9OkBXrB

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 20 Gümrük Ticaret Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

 

SINAV TARİHİ VE YERİ:

1-Giriş sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’ da yapılacaktır.
2-Giriş sınavının yazılı bölümü 27-28 Aralık 2014 (Cumartesi ve Pazar)  tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.
3-Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatleri;11 Aralık 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.
4-Giriş Sınavına katılamaya hak kazanan adaylara kimlik bilgileri ile sınav yeri, tarihi ve saatinin yer aldığı fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınav başlamadan önce sınav yerinde adaylara elden teslim edilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.
5-Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI:
-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtiçi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
-6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihli Kamu PERSONEL Seçme Sınavlarının KPSSP5 puan türünden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 400 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeni ile son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağırılacaktır.
-01.01.2014 tarihi itibari ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
-Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim vr yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak.

 

SINAV BAŞVURUSU
-Başvurular 25 Kasım-5 Aralık 2014 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sayfası olan www.gtb.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır.
-Sınava girmek isteyenler, Bakanlığın internet sayfasındaki Aday Bilgi Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Aday Bilgi Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Aday Bilgi Formu doldururken yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretinin elektronik ortamda eklenmesi istenecektir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer alacaktır.
-İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
-Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış bile olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>