TSE Personel Alacak

tse

Türk Standartları Enstitüsü Merkez ve Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözlü sınavla, 3 Denetçi, 117 TSE Uzman Yardımcısı, 25 Tekniker ve 4 Memur olmak üzere toplam 149 personel alınacaktır.

TABLO:

 

Sıra Puan Alınacak
Öğrenim Durumu Kadro Unvan Personel
No Türü
Sayısı
Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve Denetçi
1 idari  bilimler fakültelerinin birisinden mezun P-109 3
Yardımcısı
olmak.
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
2 Bilgisayar Bilimi  ve Mühendisliği, Kontrol  ve P-7 TSE Uzman 12
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Yardımcısı
Teknolojisi, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
3* Bilgisayar  Bilimi  ve  Mühendisliği,  Kontrol  ve P-7 TSE Uzman 1
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Yardımcısı
Teknolojisi, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Elektrik  ve  Elektronik  Mühendisliği,  Elektrik-
4 Elektronik Mühendisliği veya Elektrik P-7 TSE Uzman 12
Mühendisliği lisans programlarının birinden Yardımcısı
mezun olmak.
Elektrik  ve  Elektronik  Mühendisliği,  Elektrik-
5* Elektronik Mühendisliği veya Elektrik P-7 TSE Uzman 1
Mühendisliği lisans programlarının birinden Yardımcısı
mezun olmak.
6 Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri P-7 TSE Uzman 1
Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Yardımcısı
7* Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri P-7 TSE Uzman 1
Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Yardımcısı
8 Gıda  Mühendisliği  lisans  programından  mezun P-7 TSE Uzman 3
olmak. Yardımcısı
9 Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari P-65 TSE Uzman 1
bilimler fakülteleri mezunu olmak. Yardımcısı
10 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun P-7 TSE Uzman 10
olmak. Yardımcısı
11 Kimya  Mühendisliği veya Kimya ve  Süreç P-7 TSE Uzman 14
Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Yardımcısı
12 Kimya lisans programından mezun olmak. P-7 TSE Uzman 3
Yardımcısı

 

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya TSE Uzman
13 Makine ve İmalat Mühendisliği lisans P-7 23
Yardımcısı
programlarının birinden mezun olmak.
Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya TSE Uzman
14* Makine ve İmalat Mühendisliği lisans P-7 9
Yardımcısı
programlarının birinden mezun olmak.
Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya TSE Uzman
15* Makine ve İmalat Mühendisliği lisans P-7 6
Yardımcısı
programlarının birinden mezun olmak.
Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya TSE Uzman
16* Makine ve İmalat Mühendisliği lisans P-3 3
Yardımcısı
programlarının birinden mezun olmak.
Metalurji  Mühendisliği,  Metalurji  ve  Malzeme
17* Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya P-7 TSE Uzman 1
Malzeme   Bilimi   ve   Mühendisliği   lisans Yardımcısı
programlarından birinden mezun olmak.
18 Mekatronik  Mühendisliği lisans  programından P-7 TSE Uzman 2
mezun olmak. Yardımcısı
19 Veteriner lisans programından mezun olmak. P-7 TSE Uzman 1
Yardımcısı
20 Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programından P-7 TSE Uzman 1
mezun olmak. Yardımcısı
Tıbbi  Biyolojik  Bilimler,  Biyoloji,  Moleküler
Biyoloji,  Moleküler  Biyoloji  ve  Genetik  lisans
21 programlarının birinden mezun P-7 TSE Uzman 1
olmak./Biyomühendislik, Biyoloji  Bilimleri  ve Yardımcısı
Biyomühendislik,  Genetik  ve  Biyomühendislik
lisans programından mezun olmak.
22* Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari P-3 TSE Uzman 1
bilimler fakültelerinin birisinden mezunu olmak. Yardımcısı
23* Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari P-33 TSE Uzman 1
bilimler fakülteleri mezunu olmak. Yardımcısı
Herhangi bir lisans programından mezun olmak. P-3 TSE Uzman 1
24* Yardımcısı
25* Herhangi  bir  Mühendislik  lisans  programından P-3 TSE Uzman 4
mezun olmak. Yardımcısı
26 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) lisans P-3 TSE Uzman 1
programından mezun olmak. Yardımcısı
Mütercim-Tercümanlık  (İngilizce),  Çeviribilim TSE Uzman
27 (İngilizce) veya Çeviribilim lisans programından P-3 1
Yardımcısı
mezun olmak.
28 Mütercim-Tercümanlık (Arapça) lisans P-3 TSE Uzman 1
programından mezun olmak. Yardımcısı
Uluslararası  İlişkiler,  Uluslararası  İlişkiler  ve
Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler,
29* Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset P-108 TSE Uzman 1
Bilimi, Siyaset  Bilimi ve Uluslararası  İlişkiler, Yardımcısı
ToplumsalveSiyasalBilimlerlisans
programlarının birinden mezun olmak.
2

 

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama,
30 Bilgisayar  Teknolojisi  ve  Programlama,  Web P-93/P-3 Tekniker 3
Teknolojileri ve Programlama önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Bilgisayar  ve  Enformasyon  Sistemleri,  Bilişim
Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar
31 Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, P-93/P-3 Tekniker 2
Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve
Bilişim Sistemleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik,
32 Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik P-93/P-3 Tekniker 5
Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Gıda  Teknolojisi,  Gıda  Teknikerliği,  Tarımsal
Laboratuvar, Fermantasyon, Fermantasyon
33 Teknikerliği, Fermente Ürünler, Gıda Kalite ve P-93/P-3 Tekniker 1
Sağlık Kontrol, Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü,
Gıda   Kalite   Kontrolü   ve   Analizi   önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
İklimlendirme-Soğutma,  Soğutma  Tesisatçılığı,
Soğutma  Tesisatı,  Soğutma  ve  Havalandırma,
34 İklimlendirme   Teknolojisi,   İklimlendirme  ve P-93/P-3 Tekniker 1
Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
35 İnşaat,  İnşaat  Teknikerliği,  İnşaat  Teknolojisi P-93/P-3 Tekniker 4
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve
36 Sivil  Savunma,  Sivil  Savunma  ve  İtfaiyecilik P-93/P-3 Tekniker 1
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Makine,  İş  Makineleri,  Makine  Yağları  ve
37 Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine P-93/P-3 Tekniker 4
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
38 Mekatronik önlisans programından mezun olmak. P-93/P-3 Tekniker 2
Çini  İşlemeciliği,  Cam-Seramik,  Seramik  veya
39 Seramik, Cam ve Çinicilik önlisans P-93/P-3 Tekniker 1
programlarının birinden mezun olmak.
Tekstil,  Örme,  Pamuk  Eksperliği  ve  İplikçilik,
Pamuk Pazarlama ve İplikçilik, Tekstil İplikçilik,
40 Tekstil Baskı, Dokuma, Tekstil Dokuma, Tekstil P-93/P-3 Tekniker 1
Teknolojisi, Örme Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Büro  Yönetimi, Büro  Yönetimi  ve Sekreterlik,
Büro   Yönetimi   ve   Yönetici   Asistanlığı,
41 Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro P-93 Memur 1
Hizmetleri   ve   Yönetici   Asistanlığı   önlisans
programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

3

 

İnsan  Kaynakları,  Personel  Yönetimi,  İnsan
42 Kaynakları Yönetimi önlisans  programlarının P-93 Memur 2
birinden mezun olmak.
Muhasebe, Bilgisayar Destekli   Muhasebe,
43 Bilgisayarlı  Muhasebe  ve  Vergi  Uygulamaları, P-93 Memur 1
Muhasebe   ve   Vergi   Uygulamaları   önlisans

 

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları

taşımak.

2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak (Sözlü sınava başvuran

adaylardan; yukarıda belirtilen öğrenim programı dışında müracaat eden adayların müracaatları

geçerli sayılmayacaktır.).

3) Tablonun 3, 5, 7, 15 ve 17 nci sıralarında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda,

son müracaat tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (B)

seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil

yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir

puana sahip olunması zorunludur.

4) Tablonun 14 üncü sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, kaynak

inspektörlüğü veya kaynak mühendisliği sertifikasına sahip olunması zorunlu olup sertifikanın

başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

5) Tablonun 16 ncı sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, Mekanik Tesisat

Uzman Mühendis Yetki Belgesi, Yangın Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi ile en az 2 yıl şantiye

tecrübesinin bulunması zorunlu olup tecrübesini gösterir belgelerin (SGK Hizmet Dökümü ve

şantiyede çalıştığına dair yazı vb.) ve Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi ile

Yangın Tesisatı Mühendis Yetki Belgesinin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

6) Tablonun 22 nci sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi

itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

(KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan Fransızca alanında en az (C) seviyesinde puana veya

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna

denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması ve buna

ilişkin belgelerin başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

7) Tablonun 23 üncü sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat

tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (C) seviyesinde puana

veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna

denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması

zorunludur. Almanca, Fransızca, Rusça veya Arapça dillerinden birisinin bilinmesi tercih

sebebidir.

8) Tablonun 24 üncü sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, ileri derecede

Rusça bilmek ve bunu belgelemek zorunludur.

9) Tablonun 25 inci sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, son müracaat

tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (C) seviyesinde puana

veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna

denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması

zorunludur. Almanca, Fransızca, Rusça veya Arapça dillerinden birisinin bilinmesi tercih

sebebidir.5

10) Tablonun 29 uncu sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat

tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (B) seviyesinde puana

veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna

denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması ve

Arapça dilinin bilindiğinin belgelenmesi zorunludur. Ayrıca, Almanca, Fransızca ve Rusça

dillerinden birisinin bilinmesi tercih sebebidir.

11) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

(01/01/1980 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

12) TSE Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığı kadroları için Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014

tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS), Tabloda belirtilen puan

türlerinden en az 70 puan almış olmak.

13) Tekniker kadroları için 05-06 Temmuz 2014, 27 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan

Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) P-93/P-3 puan türlerinden en az 60 puan almış

olmak, Memur kadroları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27

Eylül 2014 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), P-93 puan türünden

en az 60 puan almış olmak.

14) Adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir.

Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz

sayılacaktır.

15) Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli

bulunmamak.

16) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip

olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru

esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.

17) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla sınava

girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla

mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

II – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 22 Aralık 2014 – 07 Ocak 2015 tarihleri arasında

Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan (http://www.tse.org.tr) başvuru formu ile

özgeçmişlerini oluşturarak ve fotoğraf ve mezuniyet belgelerini elektronik ortama aktararak

başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>